Oldtimer Regeling


Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de openbare weg. De Belastingdienst heeft het Mega Trucks Festival erkent, zodat geschorste oldtimers (ook uit de overgangsregeling) naar de Brabanthallen kunnen komen.

Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er géén motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting (personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Wél moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn (het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden). Gebruikers van deze regeling, dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit; het voertuig dient bij gebruik op de openbare weg WAM verzekerd te zijn.

Vermeldt bij het insturen van de foto erbij dat je gebruik wenst te maken van de Evenementenregeling! De organisatie draagt zorg voor aanmelding bij de Belastingdienst voor de heen- en terugrit.Vragen over de inschrijving? Mail naar admin@fsb-shop.nl

De organisatie heeft de volgende gegevens nodig om een oldtimervoertuig bij de Belastingdienst te kunnen aanmelden:
- Datum Heenrit
- Datum Terugrit
- Kenteken
- Merk
- DET (Datum Eerste Toelating)
- Naam Houder
- Emailadres Houder
- Telefoonnummer Houder
U dient er zelf zorg voor te dragen dat deze gegevens bij de organisatie bekend zijn. Dan draagt de organisatie er zorg voor dat u tijdig bent aangemeld bij de Belastingdienst en over de openbare weg mag, om deel te nemen aan het Mega Trucks Festival.